Όροι χρήσης ιστοσελίδας www.miraculous.gr
της εταιρείας MIRACULOUS

Εισαγωγή

Η εταιρεία ΜΙΡΑΚΙΟΥΛΟΥΣ E.E., με το διακριτικό τίτλο MIRACULOUS (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει επί της οδού Κων. Καραμανλή αρ. 27, ΤΚ 1456, Κηφισιά, δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής, μεταφοράς και εμπορίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τροφίμων, βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής καθώς και στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την διατροφή. Στο πλαίσιο παροχής των ως άνω υπηρεσιών της, η Εταιρεία συνεργάζεται με έμπειρους διατροφολόγους-διαιτολόγους με σκοπό τη διαμόρφωση προγραμμάτων διατροφής συγκεκριμένης διάρκειας, στα οποία μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση το κοινό καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας www.miraculous.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα») και η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία μέσω αυτής, διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της καθώς και των επιμέρους σελίδων της.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής, αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε χρήστης (ή/και επισκέπτης) έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης, χωρίς καμία εξαίρεση, οι οποίοι έχουν δεσμευτική ισχύ. Για το λόγο αυτό, κάθε χρήστης οφείλει να διαβάζει εκ των προτέρων, προσεκτικά, το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας οφείλει να μην πραγματοποιήσει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής.

Το παρόν περιεχόμενο της Ιστοσελίδας καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία και προστατεύεται από εθνικούς και διεθνείς νόμους και συμβάσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων νομοθετικές διατάξεις  περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων, χωρίς, ωστόσο, να περιορίζονται σε αυτές. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο,  μέρους ή όλου του  παρόντος περιεχομένου της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

Προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας

Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη κάθε χρήστη αυτής. Ο χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της Ιστοσελίδας όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Η χρήση της Ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, έχοντα πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Με την χρήση της Ιστοσελίδας ο χρήστης αυτομάτως δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Ο χρήστης δύναται να επισκέπτεται τους διαδικτυακούς χώρους τους οποίους διατηρεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Ο χρήστης υποχρεούται να μην  προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία κατά την χρήση της Ιστοσελίδας και δη να μην την χρησιμοποιεί α) προς μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας, περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις, ή β) για σκοπούς σχετικούς με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

Αναφορικά με την χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και αφορούν στην διάθεση συγκεκριμένων προγραμμάτων διατροφής σας ενημερώνουμε, ότι η καταχώρηση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο απόκτησης πρόσβασης στα εν λόγω προγράμματα μέσω της Ιστοσελίδας, τελεί υπό την προϋπόθεση  αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης καθώς και της Πολιτικής Απορρήτου.  Ειδικότερα, ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας, ο οποίος επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση σε προγράμματα διατροφής θα εγγράφεται ως χρήστης συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του. Στη συνέχεια, ο χρήστης θα ορίζει έναν κωδικό χρήστη (username) και θα του αποστέλλεται αυτόματα ένα email (στο email που ο ίδιος έχει δηλώσει) για να επιβεβαιωθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Ακολούθως, ο εγγεγραμμένος πλέον χρήστης θα συμπληρώνει τα στοιχεία της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας του και εφόσον η πληρωμή εγκριθεί και οριστικοποιηθεί θα του αποστέλλεται με email ένας κωδικός ενεργοποίησης. Με το username και τον κωδικό ενεργοποίησης ο χρήστης θα δύναται να αποκτά πρόσβαση στο επιλεχθέν πρόγραμμα διατροφής για όσες φορές επιθυμεί για τη συγκεκριμένη διάρκεια.

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να προβεί στην απόκτηση πρόσβασης στα προτεινόμενα προγράμματα διατροφής, καταχωρώντας συγκεκριμένα προσωπικά του δεδομένα και καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Εταιρεία και τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας. 

Έκαστος χρήστης της Ιστοσελίδας θα μπορεί να αποκτά πρόσβαση σε προγράμματα διατροφής συγκεκριμένης διάρκειας, τα οποία διαθέτει η Εταιρεία, όπως αυτά παρατίθενται στην αντίστοιχη κατηγορία («______»), επιλέγοντας το πρόγραμμα που επιθυμεί να ακολουθήσει και εφαρμόζοντας την ως άνω αναφερόμενη διαδικασία. Με το πέρας της συγκεκριμένης διάρκειας του προγράμματος, υφίσταται η δυνατότητα απόκτησης πρόσβασης σε ανανεωμένη, διαφορετική έκδοση εκάστοτε προγράμματος διατροφής, καταβάλλοντας ο χρήστης το αντίστοιχο χρηματικό τίμημα.  

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τους τρόπους πληρωμής για τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, οι χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν να απευθύνουν στην Εταιρεία, τυχόν παράπονα που αφορούν στη λειτουργία της Ιστοσελίδας καθώς για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την απόκτηση πρόσβασης στα προγράμματα διατροφής (πληρωμή κ.ά.). Σημειώνεται δε ότι μετά την πληρωμή καθώς και καθόλη τη διάρκεια της συνδρομής του χρήστη δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η επιστροφή των χρημάτων που έχει καταβάλει.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία μέσω της δημιουργίας της Ιστοσελίδας έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την Εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της προκειμένου οι χρήστες της Ιστοσελίδας να έχουν τη δυνατότητα απευθείας ηλεκτρονικής απόκτησης πρόσβασης σε υπηρεσίες και δη προγράμματα διατροφής που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας.

Πληροφορίες που θα βρείτε για ζητήματα διατροφής στην Ιστοσελίδα σας παρέχονται από την Εταιρεία  και προορίζονται αποκλειστικά για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Η Εταιρεία συνεργάζεται για το σχεδιασμό των προγραμμάτων διατροφής με διατροφολόγους απόφοιτους ανώτατων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων οι οποίοι διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τηρούν όλες τις νομοθετικές και δεοντολογικές τους υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν πλήρη ιατρική ή/και διατροφολογική/διαιτολογική πληροφόρηση. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το υλικό της Ιστοσελίδας είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση εκτός της περιοχής του προοριζόμενου κοινού. Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα. Επίσης, κανένα σημείο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου για την απόκτηση πρόσβασης στα προτεινόμενα προγράμματα διατροφής δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παροχή οποιουδήποτε είδους ιατρικής/διατροφολογικής/διαιτολογικής συμβουλής ή σύστασης, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια. Θα πρέπει πάντα να ζητείται ειδική ιατρική συμβουλή από κατάλληλα ειδικευμένο ιατρό/διατροφολόγο/διαιτολόγο.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων που προτείνονται προς κατανάλωση μέσω των προγραμμάτων διατροφής καθώς για τυχόν προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων δηλητηριάσεων, που ενδέχεται να προκύψουν από την παρασκευή (των προτεινόμενων συνταγών) και κατανάλωσή τους. Αποκλειστική ευθύνη για την προμήθεια, την παρασκευή και την κατανάλωση των σχετικών προϊόντων φέρει ο χρήστης.

Ο επισκέπτης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία και  οποιοδήποτε μέρος συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση της Ιστοσελίδας, δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας που τυχόν προκύψει από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρείας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Τέλος, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες της Ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής.

Κατηγορίες και τιμές υπηρεσιών της Ιστοσελίδας

Όλες οι τιμές των προγραμμάτων διατροφής που απεικονίζονται και διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί. Τα προγράμματα διατροφής που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας είναι συγκεκριμένης διάρκειας και είναι χωρισμένα ανά κατηγορίες και συγκεκριμένα σε: πρόγραμμα α) μεσογειακής διατροφής, β) διαλειμματικής διατροφής και γ) διατροφής Dukan.  Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα αναφορικά με τον τρόπο αναγραφής των προς διάθεση προγραμμάτων διατροφής, τις τιμές αυτών καθώς και του περιεχομένου τους, καλείται να ειδοποιήσει την Εταιρεία άμεσα  προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει οποτεδήποτε τις τιμές των προς διάθεση προγραμμάτων διατροφής, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία αιτιολογία, σύμφωνα πάντα με την τιμολογιακή της πολιτική.

Πραγματοποίηση πληρωμής μέσω της Ιστοσελίδας

Η απόκτηση πρόσβασης στα προγράμματα διατροφής που διατίθενται μπορεί να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ιστοσελίδας 24 ώρες το 24ώρο.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης της απόκτησης πρόσβασης στα προγράμματα διατροφής ακολουθεί τα κατωτέρω βήματα:

  1. Εγγραφή του χρήστη και ορισμός κωδικού πρόσβασης (username).
  2. Οριστικοποίηση της αγοράς, πληρωμή και απευθείας απόκτηση πρόσβασης στο πρόγραμμα διατροφής. Η πρόσβαση στα προγράμματα θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ιστοσελίδας και μόνο υπό την προϋπόθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο διαδίκτυο λόγω υπαιτιότητας ή μη του χρήστης, ο τελευταίος δεν θα δύναται να έχει πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες ακόμα και αν έχει καταβάλει το σχετικό τίμημα. Κατά την οριστικοποίηση της αγοράς θα ζητηθούν από τον χρήστη ορισμένα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση αυτής. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. 
  3. Επιβεβαίωση αγοράς μέσω του σχετικού μηνύματος που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο χρήστης.   

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης των υπολογιστικών συστημάτων της ή δυσλειτουργίας της Ιστοσελίδας, που έχει ως τυχόν αποτέλεσμα τη μη καταχώρηση της αγοράς και την επακόλουθη αδυναμία απόκτησης πρόσβασης στα προγράμματα διατροφής. Σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης καλείται να έρχεται σε επικοινωνία με την Εταιρεία αναφέροντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, ειδάλλως δύναται να προσπαθήσει εκ νέου να ολοκληρώσει την πληρωμή του. 

Η απόκτηση πρόσβασης σε κάποιο από τα διατιθέμενα προγράμματα διατροφής, σε περίπτωση αλλαγής γνώμης του χρήστη, μπορεί να ακυρωθεί από τον τελευταίο αποκλειστικά και μόνο πριν την οριστικοποίηση της πληρωμής. Ακύρωση πρόσβασης μετά την οριστικοποίηση της πληρωμής δεν είναι δυνατή, δεδομένου πως ο χρήστης αποκτά απευθείας πρόσβαση στα προγράμματα διατροφής της Εταιρείας.

Τρόποι πληρωμής

Οι δυνατότητες για την πληρωμή της απόκτησης πρόσβασης στο επιθυμητό πρόγραμμα διατροφής της Εταιρείας είναι η πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Έκαστος χρήστης μπορεί να προβεί σε πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Η Εταιρεία δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, Maestro _______. 

Η πληρωμή με αντικαταβολή και η εξόφληση με κατάθεση εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία δεν είναι δυνατή.

Ασφάλεια συναλλαγών μέσω της Ιστοσελίδας

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ως ζήτημα υψίστης σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζει την κρισιμότητα διατήρησης της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Κατά την οριστικοποίηση της πληρωμής για την απόκτηση πρόσβασης σε πρόγραμμα διατροφής μέσω της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, παραμένουν ασφαλείς και απόρρητες. 

Επιλέγοντας ως τρόπο πληρωμής την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σας ενημερώνουμε ότι η εκτέλεση της πληρωμής και η χρέωση της αντίστοιχης κάρτας θα γίνει μέσω της διασύνδεσης σε ασφαλή τοποθεσία της εκάστοτε τράπεζας της οποίας είστε πελάτης ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των στοιχείων που καταχωρείτε. Με την χρήση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την τράπεζα και συναινείτε στους όρους χρήσης πιστωτικών/χρεωστικών καρτών με βάση την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

Επιπροσθέτως, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που καταχωρείτε στο πλαίσιο ηλεκτρονικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων σας αναφορικά με χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα ώστε να διασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η ασφάλεια και το απόρρητο των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών. 

Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των όρων χρήσης αποτελεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα και στην Πολιτική Απορρήτου αυτής. Η Εταιρεία δεσμεύεται σε μια υψηλού επιπέδου προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και των συναφών εφαρμοστέων εθνικών νομοθετικών διατάξεων. 

Ο χρήστης της Ιστοσελίδας με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και κατά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των δεδομένων του δίνει την ρητή, σαφή και ελεύθερη συγκατάθεσή του αναφορικά με την συλλογή και επεξεργασία των αναφερομένων στην Πολιτική Απορρήτου κατηγοριών προσωπικών του δεδομένων για την εξυπηρέτηση των σκοπών και λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Περαιτέρω, ο χρήστης διατηρεί  τα δικαιώματά του για: α) εναντίωση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και αίτημα διαγραφής αυτών, β) λήψη γραπτής απάντησης (σε σύντομο χρονικό διάστημα) σε ερώτημά του προς την Εταιρεία εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και για ποιους σκοπούς, γ) ενημέρωση  για την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του καθώς και την λογική της τυχόν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων και δ) αίτημα φορητότητας των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον GDPR καθώς και στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Κατά την επίσκεψη του χρήστη στην Ιστοσελίδα καθώς και στο πλαίσιο απόκτησης πρόσβασης στα προς διάθεση προγράμματα διατροφής μέσω αυτής, ζητείται η αποκάλυψη ορισμένων, απολύτως απαραίτητων για την ομαλή εξυπηρέτηση των χρηστών, προσωπικών δεδομένων προκειμένου η Εταιρεία να διεκπεραιώσει την αγορά που επιθυμεί ο εκάστοτε χρήστης. Τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτονται στο πλαίσιο επίσκεψης της Ιστοσελίδας αλλά και πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν στις συναλλαγές των χρηστών με την Εταιρεία, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο με την εξαίρεση των περιπτώσεων όπου τυχόν διαβίβαση αυτών απαιτείται από το νόμο ή τις αρμόδιες αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, οι συνεργάτες και προστηθέντες της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση σε αυτά τα δεδομένα απαγορεύεται. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας συστήνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου ή/και να επικοινωνήσετε απευθείας με την Εταιρεία για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το παρόν περιεχόμενο της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών, εικόνων, κειμένων, σχεδίων, διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων ή λογοτύπων της Εταιρείας, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας η οποία προστατεύεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993, 2000/31/ΕΚ όπως έχει ενσωματωθεί με το ΠΔ 131/2003, 2001/29/ΕΚ και ν. 4679/2020). Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, πώληση, δημοσίευση η εν γένει παράνομη εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, χωρίς την προηγούμενη παροχή έγγραφης άδειας χρήσης εκ μέρους της Εταιρείας. Ειδικότερα, ρητά ορίζεται ότι απαγορεύονται ιδίως:

– η αποστολή υλικού της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φίλους, γνωστούς, συγγενείς κ.ά.,

– η αναπαραγωγής υλικού της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σελίδες, ομάδες κ.τ.λ. ακόμη και εάν είναι διαχειριστής ο χρήστης,

– ο αρνητικός-συκοφαντικός σχολιασμός και η αβάσιμη δυσφήμιση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα,

– η μετατροπή του υλικού της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και η μετέπειτα αναπαραγωγή του στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα ακόμα και υπό την τροποποιημένη/παραλλαγμένη εκδοχή του,

– η παρουσίαση κάποιου ως αρμόδιου/υπεύθυνου/κατάλληλου για καθοδήγηση, βοήθεια, υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα.

Σε αντίθετη περίπτωση ο χρήστης θα ευθύνεται προς αποζημίωση της Εταιρείας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στους οικείους ως άνω νόμους. Κάθε πράξη ή και παράλειψη που μπορεί να οδηγήσει στην προσβολή της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας μπορεί να αποτελέσει τη γενεσιουργό αιτία για θετική ή αποθετική ζημία, ακόμη και ποινική ευθύνη των παραβατών, όπως επιβάλλει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο ν. 2121/1993, καθώς και η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στους χρήστες της αποκλειστικά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς.

Χρήση συνδέσμων σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων

Σε περίπτωση που η Ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων μέσω συνδέσμων (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των επισκεπτών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών. Σημειώνεται ότι οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών υπηρεσιών.

Αλλαγές στην Ιστοσελίδα

Η Εταιρεία με στόχο τη βελτιστοποίηση των τρόπων επικοινωνίας και της παροχής των υπηρεσιών της ενδέχεται να μεταβάλει τη λειτουργικότητα και ορισμένα χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας καθώς και των παρεχόμενων μέσω αυτής υπηρεσιών, με την παράλληλη τροποποίηση των σχετικών όρων χρήσης αυτής οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Εφόσον πραγματοποιηθούν αλλαγές στους όρους χρήσης, η Εταιρεία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση αυτών, ενώ η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό, κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Οι χρονικά πιο πρόσφατοι όροι χρήσης είναι και οι ισχύοντες και νομικά δεσμευτικοί.

Δικαιοδοσία

Ο χρήστης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ρητά, ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση και λειτουργία της Ιστοσελίδας, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των λοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των λοιπών όρων. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με νέους όρους, ώστε να καθίστανται ισχυροί και εφαρμόσιμοι στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

Επικοινωνία

Για υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της Ιστοσελίδας, πληροφορίες, διευκρινίσεις, αίτημα για χρησιμοποίηση και αναπαραγωγή τμήματος της Ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία στο τηλ. επικοινωνίας: (+30) 215 55 01 645, ή να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: privacy@miraculous.gr.

Λεκτικό Tickbox : «Δηλώνω πως έχω κατανοήσει τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και συμφωνώ ρητά και ανεπιφύλακτα με αυτούς».

elGreek